"Videonovērošanas sistēmu iegāde un uzstādīšana"

Country: Latvia
Language: LV
Number: 7750735
Publication date: 13-02-2018
Source: Iepirkumu uzraudzības birojs
Tags: security and surveillance systems and devices

Description

Publicēšanas datums: 13/02/2018

I iedaļa. Pasūtītājs I.1) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus) Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, 90000054163

Pasta adrese

Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1026

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV007

Kontaktpersona(-as)

Līga Cirpone

Tālruņa numurs

67829736

Faksa numurs

67829732

E-pasta adrese

iepirkums@pmlp.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.pmlp.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/par-pmlp/iepirkumi-un-ligumi/aktualie-iepirkumi.html

I.2) Kopējais iepirkums Jā Nē

Ja “jā”


Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3) Saziņa

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/par-pmlp/iepirkumi-un-ligumi/aktualie-iepirkumi.html

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā kontaktpunktā citā adresē: (norādīt citu adresi)(norādīt citu adresi) Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz elektroniski(URL): iepriekš minētajā adresē šādā adresē: (norādīt citu adresi) Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL): I.4) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: II iedaļa. Līguma priekšmets II.1) Iepirkuma līguma nosaukums

"Videonovērošanas sistēmu iegāde un uzstādīšana"

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV007

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Latvija

II.3) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

"Videonovērošanas sistēmu iegāde un uzstādīšana"

II.4) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenās CPV kods Papildu kodi
35125300-2

II.5) Iepirkums ir sadalīts daļās Jā Nē

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Tikai vienu daļu Maksimālais daļu skaits: Visām daļām

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.6) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  12 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra III.1) Iepirkuma identifikācijas numurs:

PMLP 2018/1

III.2) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 26/02/2018 (dd/mm/gggg) Darba laiks 8.00-16.30

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

III.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 26/02/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

III.5) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi Jā Nē

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


III.7) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

Biroja papīrs Biroja tehnika Datortehnika Autotransports Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi Iekštelpu apgaismojums Ielu apgaismojums un satiksmes signāli Ūdens sildītāji Būvdarbi (biroju ēkas) Dārzkopības produkti un pakalpojumi Elektroenerģija Klozetpodi un pisuāri Koģenerācija Mēbeles Notekūdeņu infrastruktūra Sienu paneļi Sanitārtehniskā armatūra Tekstilpreces Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI) Ceļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana Cita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


III.8) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Vispārīgās vienošanās noslēgšana.


Other tenders from Latvia за for this period

Remonta, uzturēšanas un apsaimniekošanas preces Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Salmu, zāles smalcinātājs Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

„Iekārtu, instrumentu un metālu izstrādājuma iegāde profesionālās izglītības programmām „Metālapstrāde” un „Ēdināšanas pakalpojumi” nodrošināšanai Aizkraukles Profesionālajai vidusskolai” Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Saliekamās tirdzniecības nojumes piegāde Source: Iepirkumu uzraudzības birojs