Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Preiļu, Aknīstes un Sventes iecirknī 2018. gadā

Country: Latvia
Language: LV
Number: 7545535
Publication date: 05-02-2018
Source: Iepirkumu uzraudzības birojs
Tags: Drainage works

Description

Publicēšanas datums: 05/02/2018

I iedaļa. Pasūtītājs I.1) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus) Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

AS "Latvijas valsts meži", 40003466281

Pasta adrese

Vaiņodes iela 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

lv -1004

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV005

Kontaktpersona(-as)

Jānis Ostrovskis

Tālruņa numurs

26556724

Faksa numurs

65307116

E-pasta adrese

j.ostrovskis@lvm.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvm.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.lvm.lv

I.2) Kopējais iepirkums Jā Nē

Ja “jā”


Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3) Saziņa

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://www.lvm.lv

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā kontaktpunktā citā adresē: (norādīt citu adresi)(norādīt citu adresi) Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

AS "Latvijas valsts meži", 40003466281

Pasta adrese

Fabrikas iela 2, Līvāni

Pilsēta / novads

Līvānu novads

Pasta indekss

LV-5316

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Jānis Ostrovskis

Tālruņa numurs

26556724

Faksa numurs

65307116

E-pasts

j.ostrovskis@lvm.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.lvm.lv

NUTS kods

LV005

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz elektroniski(URL): iepriekš minētajā adresē šādā adresē: (norādīt citu adresi) Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

AS "Latvijas valsts meži", 40003466281

Pasta adrese

Fabrikas iela 2

Pilsēta / novads

Līvāni, Līvānu novads

Pasta indekss

LV-5316

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Jānis Ostrovskis

Tālruņa numurs

26556724

Faksa numurs

65307116

E-pasts

j.ostrovskis@lvm.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.lvm.lv

NUTS kods

LV005

Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL): I.4) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: akciju sabiedrība Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: mežsaimniecība II iedaļa. Līguma priekšmets II.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Preiļu, Aknīstes un Sventes iecirknī 2018. gadā

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

AS "Latvijas valsts meži" Dienvidlatgales reģionā

II.3) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Preiļu, Aknīstes un Sventes iecirknī 2018. gadā

II.4) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenās CPV kods Papildu kodi
45112320-4
77231600-4
77230000-1

II.5) Iepirkums ir sadalīts daļās Jā Nē

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Tikai vienu daļu Maksimālais daļu skaits: Visām daļām

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.6) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 31/08/2018 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra III.1) Iepirkuma identifikācijas numurs:

AS LVM DL 2018/56_B

III.2) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 16/02/2018 (dd/mm/gggg) Darba laiks Darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst.17.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

III.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 16/02/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

III.5) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi Jā Nē

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


III.7) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

Biroja papīrs Biroja tehnika Datortehnika Autotransports Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi Iekštelpu apgaismojums Ielu apgaismojums un satiksmes signāli Ūdens sildītāji Būvdarbi (biroju ēkas) Dārzkopības produkti un pakalpojumi Elektroenerģija Klozetpodi un pisuāri Koģenerācija Mēbeles Notekūdeņu infrastruktūra Sienu paneļi Sanitārtehniskā armatūra Tekstilpreces Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI) Ceļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana Cita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


III.8) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Other tenders from Latvia за for this period

Elektronikas, elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (4.daļa) Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Krūts audu espanderu piegāde Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

„Apšuciema skolas pārbūve par bibliotēku un informācijas centru” Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Remontdarbi VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībās vispārīgās vienošanās ietvaros Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

viesu mājas būvniecība Source: Iepirkumu uzraudzības birojs