Semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumi, telpu noma, naktsmītnes)

Country: Latvia
Language: LV
Number: 7210137
Publication date: 22-01-2018
Source: Iepirkumu uzraudzības birojs
Tags: Hotel accommodation services

Description

Publicēšanas datums: 22/01/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)(norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus) Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde , 90000027165

Pasta adrese

Stabu ielā 89

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1009

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Aiga Graudiņa

Tālruņa numurs

26809900

Faksa numurs

67278697

E-pasta adrese

ievp@ievp.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ievp.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.ievp.gov.lv

I.2. Kopējais iepirkums Jā Nē

Ja “jā”


Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Saziņa

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://www.ievp.gov.lv/index.php/publiskie-iepirkumi/publiskie-iepirkumi-2018

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt Iepriekš minētajā kontaktpunktā Citā adresē: (norādīt citu adresi) Piedāvājumi vai pieteikumi jāsūta elektroniski (URL): iepriekš minēto adresi uz šādu adresi: (norādīt citu adresi) Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL): I.4. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: II IEDAĻA. Līguma priekšmets II.1. Iepirkuma apjoms II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumi, telpu noma, naktsmītnes)

II.1.2)
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79951000-5

II.1.3) Līguma veids Pakalpojumi II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts

Semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumi, telpu noma, naktsmītnes)

II.1.5) Paredzamā līgumcena (ja piemērojams; bez PVN; tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN: Valūta: EUR
(vispārīgās vienošanās gadījumā – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā)

II.1.6) Sadalījums daļās Jā Nē

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Tikai vienu daļu Maksimālais daļu skaits: 9 Visām daļām

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam: 9

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.2. Apraksts Daļa Nr. 1 II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Semināru organizēšanas un viesu izmitināšanas pakalpojumi Rīgā (20 līdz 30 personām)


II.2.2) Papildu CPV kods
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79951000-5

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta NUTS kods LV00

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Semināru organizēšanas un viesu izmitināšanas pakalpojumi Rīgā (20 līdz 30 personām)

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde 31/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē

1. ESF => Projekti "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" (ID Nr. :9.1.2.0/16/I/001); "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana"(ID Nr. :9.1.3.0/16/I/001)


Daļa Nr. 2 II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Semināru organizēšanas pakalpojumi Rīgā (līdz 15 personām)


II.2.2) Papildu CPV kods
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79951000-5

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta NUTS kods LV00

Rīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Semināru organizēšanas pakalpojumi Rīgā (līdz 15 personām)

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde 31/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē

1. ESF => Projekti "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" (ID Nr. :9.1.2.0/16/I/001); "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana"(ID Nr. :9.1.3.0/16/I/001)


Daļa Nr. 3 II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Semināru organizēšanas pakalpojumi Preiļos (līdz 25 personām)


II.2.2) Papildu CPV kods
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79951000-5

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta NUTS kods LV00

Preiļi


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Semināru organizēšanas pakalpojumi Preiļos (līdz 25 personām)

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde 31/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē

1. ESF => Projekts "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana"(ID Nr. :9.1.3.0/16/I/001)


Daļa Nr. 4 II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Semināru organizēšanas pakalpojumi Kuldīgā (līdz 25 personām)


II.2.2) Papildu CPV kods
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79951000-5

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta NUTS kods LV00

Kuldīga


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Semināru organizēšanas pakalpojumi Kuldīgā (līdz 25 personām)

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde 31/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē

1. ESF => Projekts "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana"(ID Nr. :9.1.3.0/16/I/001)


Daļa Nr. 5 II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Semināru organizēšanas pakalpojumi Cēsīs (līdz 25 personām)


II.2.2) Papildu CPV kods
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79951000-5

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta NUTS kods LV00

Cēsis


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Semināru organizēšanas pakalpojumi Cēsīs (līdz 25 personām)

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde 31/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē

1. ESF => Projekts "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana"(ID Nr. :9.1.3.0/16/I/001)


Daļa Nr. 6 II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Semināru organizēšanas pakalpojumi Bauskā (līdz 25 personām)


II.2.2) Papildu CPV kods
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79951000-5

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta NUTS kods LV00

Bauska


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Semināru organizēšanas pakalpojumi Bauskā (līdz 25 personām)

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde 31/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē

1. ESF => Projekti "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" (ID Nr. :9.1.2.0/16/I/001); "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana"(ID Nr. :9.1.3.0/16/I/001)


Daļa Nr. 7 II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Telpas grupu supervīzijas norisei Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem - psihologiem Daugavpilī (līdz 10 personām)


II.2.2) Papildu CPV kods
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79951000-5

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta NUTS kods LV00

Daugavpils


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Telpas grupu supervīzijas norisei Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem - psihologiem Daugavpilī (līdz 10 personām)

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde 31/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē

1. ESF => Projekts "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana"(ID Nr. :9.1.3.0/16/I/001)


Daļa Nr. 8 II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Semināru organizēšanas un viesu izmitināšanas pakalpojumi Rīgā vai Rīgas apkaimē (līdz 30 km attālumā no Rīgas robežas) (līdz 100 personām)


II.2.2) Papildu CPV kods
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79951000-5

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta NUTS kods LV00

Rīga vai Rīgas apkaime (līdz 30 km attālumā no Rīgas robežas)


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Semināru organizēšanas un viesu izmitināšanas pakalpojumi Rīgā vai Rīgas apkaimē (līdz 30 km attālumā no Rīgas robežas) (līdz 100 personām)

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde 31/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē

1. ESF => Projekts "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" (ID Nr. :9.1.2.0/16/I/001)


Daļa Nr. 9 II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Konferences un ar tās norisi saistīto pakalpojumu nodrošināšana no 2018.gada 5.decembra līdz 7.decembrim (līdz 200 personām)


II.2.2) Papildu CPV kods
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79951000-5

II.2.3) Pakalpojumu sniegšanas vieta NUTS kods LV00

Rīga vai Rīgas apkaime (līdz 50 km attālumā no Rīgas robežas)


II.2.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts:

Konferences un ar tās norisi saistīto pakalpojumu nodrošināšana no 2018.gada 5.decembra līdz 7.decembrim (līdz 200 personām)

II.2.5) Paredzamā līgumcena (tikai cipariem):

Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

(attiecībā uz vispārīgo vienošanos – paredzamā kopējā maksimālā līgumcena visam tās darbības laikam)

II.2.6) Līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laiks

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde 31/12/2018 (dd/mm/gggg)


II.2.7) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē

1. ESF => Projekti "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" (ID Nr. :9.1.2.0/16/I/001); "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana"(ID Nr. :9.1.3.0/16/I/001)


III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA III.1. Dalības nosacījumi III.1.1) Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji

Noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts:

III.1.2) Privileģētais līgums Jā Nē

Ja “Jā”,, tā apraksts:

III.2. Ar līgumu saistītie nosacījumi III.2.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem Jā Nē

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi: III.2.3) Juridiskām personām ir jānorāda par līguma izpildi atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija Jā Nē IV IEDAĻA: PROCEDŪRA IV.1. Procedūras veids IV.1.1) Procedūras veids Atklāta procedūra Slēgta procedūra Procedūra, kas ietver sarunas IV.1.2) Paziņojums paredz Vispārīgo vienošanos

Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:

IV.1.3. Valsts noteikumi, kas piemērojami procedūrai

Informācija par valsts procedūrām ir pieejama šeit (URL):

IV.1.4. Piešķiršanas procedūras galvenie elementi: IV.2. Administratīvā informācija IV.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/7/ESF IV.2.2) Iepriekšēja publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru Jā Nē

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :

IV.2.3) Cita iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru IV.2.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi

Datums: 30/01/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

IV.2.5) Piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā(-ās) valoda(-as) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

V IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA V.1) Informācija par elektronisko darbplūsmu Jā Nē

Ja jā,

Izmantos elektroniskos pasūtījumus
Pieņems elektroniskos rēķinus
Izmantos elektroniskos maksājumus
V.2) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3) Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Jā Nē V.4) Cita papildu informācija (ja nepieciešams) V.5) Iesniegumu izskatīšana V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešo daļu

V.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā) Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv


Other tenders from Latvia за for this period

Automobiļu, traktortehnikas un mehānismu filtru iegāde VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Malkas piegāde Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvaldes vajadzībām Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Dažādu kaujas un mācību aizsardzības lādiņu un mīnu iegāde Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Portatīvs masas spektrometrs (e-konkurss) Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Meža meliorācijas sistēmu pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā Source: Iepirkumu uzraudzības birojs