Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidkurzemes reģiona Krīvukalna un Zvārdes iecirknī 2018. gadā

Country: Latvia
Language: LV
Number: 7030286
Publication date: 11-01-2018
Source: Iepirkumu uzraudzības birojs
Tags: Drainage works

Description

Publicēšanas datums: 11/01/2018

I iedaļa. Pasūtītājs I.1) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus) Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

AS "Latvijas valsts meži", 40003466281

Pasta adrese

Vaiņodes iela 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

lv -1004

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersona(-as)

Donāta Šmite

Tālruņa numurs

67610015

Faksa numurs

63448054

E-pasta adrese

d.smite@lvm.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvm.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.lvm.lv

I.2) Kopējais iepirkums Jā Nē

Ja “jā”


Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3) Saziņa

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://www.lvm.lv

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā kontaktpunktā citā adresē: (norādīt citu adresi)(norādīt citu adresi) Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

AS "Latvijas valsts meži", 40003466281

Pasta adrese

"Boju muzejs",Bojas, Kazdangas pagasts

Pilsēta / novads

Aizputes novads

Pasta indekss

LV-3456

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Donāta Šmite

Tālruņa numurs Faksa numurs E-pasts Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.lvm.lv

NUTS kods

LV00

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz elektroniski(URL): iepriekš minētajā adresē šādā adresē: (norādīt citu adresi) Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

AS "Latvijas valsts meži", 40003466281

Pasta adrese

"Boju muzejs", Bojas, Kazdangas pagasts

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-3456

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Donāta Šmite

Tālruņa numurs Faksa numurs E-pasts Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.lvm.lv

NUTS kods

LV00

Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL): I.4) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: akciju sabiedrība Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: mežsaimniecība II iedaļa. Līguma priekšmets II.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidkurzemes reģiona Krīvukalna un Zvārdes iecirknī 2018. gadā

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Dienvidkurzemes reģiona Krīvukalna un Zvārdes iecirknis

II.3) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidkurzemes reģiona Krīvukalna un Zvārdes iecirknī 2018. gadā

II.4) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenās CPV kods Papildu kodi
45112320-4
77230000-1
77231600-4

II.5) Iepirkums ir sadalīts daļās Jā Nē

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Tikai vienu daļu Maksimālais daļu skaits: Visām daļām

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam: 3

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.6) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 22/06/2018 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra III.1) Iepirkuma identifikācijas numurs:

AS LVM DK 2018/14_B

III.2) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 22/01/2018 (dd/mm/gggg) Darba laiks Darba dienās no plkst. 8.30 – 12.30 un 13.00 – 17.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

III.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 22/01/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

III.5) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi Jā Nē

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


III.7) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

AS LVM Vides prasības


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

Biroja papīrs Biroja tehnika Datortehnika Autotransports Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi Iekštelpu apgaismojums Ielu apgaismojums un satiksmes signāli Ūdens sildītāji Būvdarbi (biroju ēkas) Dārzkopības produkti un pakalpojumi Elektroenerģija Klozetpodi un pisuāri Koģenerācija Mēbeles Notekūdeņu infrastruktūra Sienu paneļi Sanitārtehniskā armatūra Tekstilpreces Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI) Ceļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana Cita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


III.8) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Other tenders from Latvia за for this period

Grants ceļu pārbūve Kandavas novadā Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Grants ceļu pārbūve Kandavas novadā Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Viena automatizētas darba vietas komplekta, bākuguns un speciālās skaņas iekārtas piegāde un uzstādīšana operatīvajam transportlīdzeklim Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Babītes novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Babītes ziņas” izdošana Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Graudu pieņemšanas ēkas, graudu kaltes, putekļu mājas, 6 graudu uzglabāšanas tvertņu un autosvaru būvniecība, saskaņā ar būvprojektu Source: Iepirkumu uzraudzības birojs