Piena, saldā krējuma un tehnoloģiskā ūdens uzglabāšanas tvertņu iegāde

Country: Latvia
Language: LV
Number: 5542192
Publication date: 17-11-2017
Contract value: 396 040 (USD)
Price original: 340 000 (EUR)

Source: Iepirkumu uzraudzības birojs
Tags: reservoirs, tanks and containers milk and dairy products

Description

Publicēšanas datums: 16/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA „Latvijas Piens”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103343655

Adrese

Jelgava, Langervaldes iela 7, Latvija, LV-3002

Tālruņa numurs(-i)

29229396

Faksa numurs(-i) (ja ir) Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tehniskais direktors Dainis Kaņepons, dainis.kanepons@lvpiens.lv, +371 29229396

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piena, saldā krējuma un tehnoloģiskā ūdens uzglabāšanas tvertņu iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

SIA "Latvijas piens" Langervaldes 7, Jelgava, LV3002, Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

28/02/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

340000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

01/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA "Latvijas piens" Langervaldes 7, Jelgava, LV3002, Latvija

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAUKU ATBALSTA DIENESTS

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

NAV

10.  Pievienotie dokumenti

515815__0_iptanr1pielikumsnr1tvertuiegde.pdf
515815__1_iptalpnr1161117tvertuiegde.pdf


Other tenders from Latvia за for this period

Liellopu novietnes būvniecība Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Arkls Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Traktora puspiekabe Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Graudu kombains Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Traktora puspiekabe Source: Iepirkumu uzraudzības birojs