Apakšstacijas Nr.157 "Ķemeri" 110 kV transformatoru pievienojumu 20 kV un 10 kV kopņu tiltu pārbūve

Country: Latvia
Language: LV
Number: 4350918
Publication date: 19-09-2017
Source: AS "Augstsprieguma tīkls"

Description

Pasūtītājs: AS "Augstsprieguma tīkls"
Iepirkuma tips: Atklāta sarunu procedūra
Identifikācijas Nr.: AST2017/65
Paredzamā līguma priekšmets: Apakšstacijas Nr.157 "Ķemeri" 110 kV transformatoru pievienojumu 20 kV un 10 kV kopņu tiltu pārbūve
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.10.2017 plkst. 10:00
Paziņošanas datums: 19.09.2017
Pieteikuma iesniegšanas vieta: Dārzciema iela 86, 105.telpa, Rīga LV-1073, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā „Diena”.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Rita Ļebedeva, tālr.: 67725237, e-pasts: iepirkumi@ast.lv.

Papildus informācija:

Sarunu procedūras nolikumu, grozījumus un atbildes uz kandidātu jautājumiem elektroniskā formā iespējams saņemt, nosūtot e-pastu ar pieprasījumu uz e-pasta adresi: iepirkumi@ast.lv. Pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs.


Other tenders from Latvia за for this period

Remontmateriālu un iestādes uzturēšanas materiālu iegāde Source: Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)

Apakšstacijas “Bauska”, apakšstacijas “Sloka” un apakšstacijas “Mārupe” elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošanas būvprojekta izstrāde Source: AS "Augstsprieguma tīkls"

Road transport services Source: TED

Natural gas Source: TED

Repair and maintenance services of mechanical building installations Source: TED