Specializēto tehnoloģisko iekārtu iegāde

Country: Latvia
Language: LV
Number: 4350912
Publication date: 19-09-2017
Contract value: 13 279 (USD)
Price original: 11 400 (EUR)

Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Description

Publicēšanas datums: 19/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA VARITA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

51203006441

Adrese

BĒRZU ALEJA 3-20, SAULKRASTU PAGASTS, SAULKRASTU NOVADS, Latvija, LV-2161

Tālruņa numurs(-i)

67954808

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67954809

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes priekšsēdētājs Agris Lapiņš, varita@apollo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Specializēto tehnoloģisko iekārtu iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Bērzu aleja 3C, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/06/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

11400 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

05/10/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Skultes iela 3, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

54.04 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

9. Cita informācija (ja nepieciešams) 10.  Pievienotie dokumenti

507170__0_4292131nolikumsiepirkumamsaldtuzvejasprodukturaotne.pdf


Other tenders from Latvia за for this period

Lašu ikru, taimiņu un nēģu vaislinieku piegāde Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Dzeramā ūdens piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

ZIVJAUDZĒTAVAS ĒKU UN TERITORIJAS KOMPLEKSA PROJEKTĒŠANA UN BŪVNIECĪBA Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Dzeramā ūdens piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Source: Rīgas Tehniskā universitāte

Trenažieru iegāde RTU vajadzībām Source: Rīgas Tehniskā universitāte