Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvniecība

Country: Latvia
Language: LV
Number: 4247304
Publication date: 13-09-2017
Source: Iepirkumu uzraudzības birojs
Tags: Construction

Description

Publicēšanas datums: 13/09/2017

Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i) Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valkas novada dome, 90009114839

Pasta adrese

Semināra iela 9

Pilsēta / Novads

Valka

Pasta indekss

LV 4701

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Beverīnas 3, Valka

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Daina Lankovska

Tālruņa numurs

64707480

Faksa numurs

64707493

E-pasta adrese

daina.lankovska@valka.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.valka.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.valka.lv

II IEDAĻA. Līguma priekšmets II.1. Apraksts II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvniecība

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvniecība

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45000000-7

II.1.4) Līguma veids Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi III IEDAĻA: PROCEDŪRA III.1. Procedūras veids III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem Atklāts konkurss Slēgts konkurss Paātrināts slēgts konkurss Konkursa procedūra ar sarunām Paātrināta konkursa procedūra ar sarunām Paātrināts atklāts konkurss Konkursa dialogs Inovācijas partnerības procedūra Metu konkurss Sociālie un citi īpaši pakalpojumi III.2. Administratīvā informācija III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

VND 2017/4K/ERAF

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un nosūtīšanas datums OV: (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB tīmekļa vietnē: 04/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru) IV.1.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Grozījumi tehniskajā specifikācijā

IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Jā Nē Saistītie paziņojumi Paziņojums par līgumu

Other tenders from Latvia за for this period

Ķīmiskās tīrīšanas un mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Kapūnes poldera aizsargdambju D-1 pik.00/00-87/26 un D-2 pik.00/00-19/66 Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumi, telpu īre, naktsmītnes) Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Ķīmiskās tīrīšanas un mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs lauksaimniecības nozarē Source: Iepirkumu uzraudzības birojs