Tehnikas novietnes būvniecība saskaņā ar darbu apjomiem un būvprojektu

Country: Latvia
Language: LV
Number: 4247301
Publication date: 13-09-2017
Contract value: 69 889 (USD)
Price original: 60 000 (EUR)

Source: Iepirkumu uzraudzības birojs
Tags: Construction

Description

Publicēšanas datums: 13/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība “Lūsēni”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

56801005341

Adrese

“Lūsēni”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, Latvija, 5725

Tālruņa numurs(-i)

29121964

Faksa numurs(-i) (ja ir) Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta konsultants Kaspars Gruduls 26470782; kaspars.gruduls@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tehnikas novietnes būvniecība saskaņā ar darbu apjomiem un būvprojektu

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Lūsēni”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, LV-5725

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

60000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

04/10/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas Aleja 90 (2.stāvs 210.kab.), Rēzekne, LV-4601

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

506601__0_darbuapjomi.pdf
506601__1_ligums.pdf


Other tenders from Latvia за for this period

Lauksaimniecības šķūņa būvniecība saskaņā ar darbu apjomiem un būvprojektu Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Sistēmas stikla refrakcijas koeficienta noteikšanai piegāde Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvniecība Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Ķīmiskās tīrīšanas un mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Kapūnes poldera aizsargdambju D-1 pik.00/00-87/26 un D-2 pik.00/00-19/66 Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība Source: Iepirkumu uzraudzības birojs