Vieglatlētikas manēžas un stadiona izbūve Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā

Country: Latvia
Language: LV
Number: 4247300
Publication date: 13-09-2017
Source: Iepirkumu uzraudzības birojs
Tags: Construction

Description

Publicēšanas datums: 13/09/2017

Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i) Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valmieras pilsētas pašvaldība, 90000043403

Pasta adrese

Lāčplēša ielā 2

Pilsēta / Novads

Valmiera

Pasta indekss

LV-4201

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV008

Kontaktpunkts(-i)

Iepirkumu nodaļa

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Iepirkuma komisijas sekretārs Raivis Grīviņš

Tālruņa numurs

64207149

Faksa numurs

64207125

E-pasta adrese

raivis.grivins@valmiera.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.valmiera.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/publiskie_iepirkumi/

II IEDAĻA. Līguma priekšmets II.1. Apraksts II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Vieglatlētikas manēžas un stadiona izbūve Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Vieglatlētikas manēžas un stadiona izbūve Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45212200-8

II.1.4) Līguma veids Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi III IEDAĻA: PROCEDŪRA III.1. Procedūras veids III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem Atklāts konkurss Slēgts konkurss Paātrināts slēgts konkurss Konkursa procedūra ar sarunām Paātrināta konkursa procedūra ar sarunām Paātrināts atklāts konkurss Konkursa dialogs Inovācijas partnerības procedūra Metu konkurss Sociālie un citi īpaši pakalpojumi III.2. Administratīvā informācija III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

VPP 2017/060AK

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un nosūtīšanas datums OV: 2017/S 151-311987 07/08/2017 (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB tīmekļa vietnē: 09/08/2017 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru) IV.1.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai IV.1.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Iedaļas Nr: IV.2.4)

Datumu labojuma vieta:
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi Šī teksta vietā:
12/09/2017 (dd/mm/gggg) 9:00 Jābūt:
03/10/2017 (dd/mm/gggg) 9:00

Iedaļas Nr: IV.2.9)

Datumu labojuma vieta:
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts) Šī teksta vietā:
12/09/2017 (dd/mm/gggg) 9:00 Jābūt:
03/10/2017 (dd/mm/gggg) 9:00 IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Atklāta konkursa VPP 2017/060AK grozītais nolikums un tehniskā dokumentācija publicēta un pieejama Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv

IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Jā Nē

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 11/09/2017

Saistītie paziņojumi Paziņojums par līgumu

Other tenders from Latvia за for this period

Tehnikas novietnes būvniecība saskaņā ar darbu apjomiem un būvprojektu Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Lauksaimniecības šķūņa būvniecība saskaņā ar darbu apjomiem un būvprojektu Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Sistēmas stikla refrakcijas koeficienta noteikšanai piegāde Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvniecība Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Ķīmiskās tīrīšanas un mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm Source: Iepirkumu uzraudzības birojs