Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzērves ielā 13, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Country: Latvia
Language: LV
Number: 4247249
Publication date: 13-09-2017
Source: Iepirkumu uzraudzības birojs
Tags: Cranes Energy

Description

Publicēšanas datums: 13/09/2017

Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i) Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs, 42103004583

Pasta adrese

Tukuma iela 1a

Pilsēta / Novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3416

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV003

Kontaktpunkts(-i)

Tukuma iela 1A, Liepāja

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Kārlis Beihmanis

Tālruņa numurs

63470303

Faksa numurs

63470303

E-pasta adrese

iepirkumi@lna.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lna.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.lna.lv

II IEDAĻA. Līguma priekšmets II.1. Apraksts II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzērves ielā 13, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzērves ielā 13, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45211100-0

II.1.4) Līguma veids Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi III IEDAĻA: PROCEDŪRA III.1. Procedūras veids III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem Atklāts konkurss Slēgts konkurss Paātrināts slēgts konkurss Konkursa procedūra ar sarunām Paātrināta konkursa procedūra ar sarunām Paātrināts atklāts konkurss Konkursa dialogs Inovācijas partnerības procedūra Metu konkurss Sociālie un citi īpaši pakalpojumi III.2. Administratīvā informācija III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

LPDV 2017/9

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un nosūtīšanas datums OV: (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB tīmekļa vietnē: 22/08/2017 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru) IV.1.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai IV.1.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Iedaļas Nr: IV.2.4)

Datumu labojuma vieta:
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi Šī teksta vietā:
22/09/2017 (dd/mm/gggg) 11:00 Jābūt:
03/10/2017 (dd/mm/gggg) 11:00

Iedaļas Nr: IV.2.9)

Datumu labojuma vieta:
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts) Šī teksta vietā:
22/09/2017 (dd/mm/gggg) 11:00 Jābūt:
03/10/2017 (dd/mm/gggg) 11:00 IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Grozīts Nolikuma 1.11.1.punkts un Nolikuma pielikums Nr.4

IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Jā Nē Saistītie paziņojumi Paziņojums par līgumu

Other tenders from Latvia за for this period

Par meža meliorācijas sistēmu "Lubānas masīvs-1" un "Lubānas masīvs-2" pārbūves būvprojekta izstrādi LVM Ziemeļlatgales reģionā Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Mācību pakalpojumi par juridisko svešvalodu apguvi Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Būvdarbu veikšana objektam "Dienas aizņemtības centra ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana"" Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība LSPA vajadzībām II kārta Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas vajadzībām Source: Iepirkumu uzraudzības birojs