Skabbaribas transejas izbuve

Country: Latvia
Language: LV
Number: 4246013
Publication date: 14-09-2017
Contract value: 163 075 (USD)
Price original: 140 000 (EUR)

Source: Iepirkumu uzraudzības birojs
Tags: Construction

Description

Publicēšanas datums: 13/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Ugāle Agro

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

58503007011

Adrese

"Vecsinepes", Ugāles pagasts, Ventspils novads, Latvija, LV-3615

Tālruņa numurs(-i)

29204327

Faksa numurs(-i) (ja ir) Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis, Erling Vang Mathiasen,29204327, erlingvang@hotmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Skabbaribas transejas izbuve

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Ventspils nov., Ugales p. ,,Vecsinepes,,.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

07/09/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

140000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

04/10/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ventspils nov.,Ugales p. ,,Vecsinepes,,

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams) 9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Ar buvprojektu iepazities uz vietas buvniecibas adrese ,Ventspils nov., Ugales p.,,Vecsinepes,, no pl.8.00-17.00,darba dienas.

10.  Pievienotie dokumenti

506623__0_skabbaribastransejuizbuve.pdf


Other tenders from Latvia за for this period

PAR PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDI LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „ZĪĻUKS” Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Catering services Source: TED

Telecommunications services Source: TED

Transport equipment and auxiliary products to transportation Source: TED

Transport equipment and auxiliary products to transportation Source: TED