Troses statņu uzstādīšana 110 kV dzelzsbetona balstiem 2016.gadā

Country: Latvia
Language: LV
Number: 4225136
Publication date: 12-09-2017
Source: AS "Augstsprieguma tīkls"
Tags: Concrete

Description

Pasūtītājs: AS "Augstsprieguma tīkls"
Iepirkuma tips: Atklāta sarunu procedūra
Identifikācijas Nr.: AST500300S/16-108/66
Paredzamā līguma priekšmets: Troses statņu uzstādīšana 110 kV dzelzsbetona balstiem 2016.gadā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.11.2016 plkst. 10:00
Paziņošanas datums: 03.10.2016
Pieteikuma iesniegšanas vieta: Dārzciema iela 86, 105.telpa, Rīga LV-1073, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā „Diena”.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste Rita Ļebedeva, tālr.: 67725237, e-pasts: iepirkumi@ast.lv.

Papildus informācija:

Sarunu procedūras nolikumu, grozījumus un atbildes uz kandidātu jautājumiem elektroniskā formā iespējams saņemt, nosūtot e-pastu ar pieprasījumu uz e-pasta adresi: iepirkumi@ast.lv. Pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs.


Other tenders from Latvia за for this period

AS “Augstsprieguma tīkls” darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana Source: AS "Augstsprieguma tīkls"

Transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde Source: AS "Augstsprieguma tīkls"

110/20/6 kV apakšstacijas "Ķeguma HES" 110 kV sadales ietaises pārbūves būvprojekta izstrāde Source: AS "Augstsprieguma tīkls"

110/10 kV apakšstacijas "Jāņciems" 110 kV sadales ietaises pārbūves būvprojekta izstrāde Source: AS "Augstsprieguma tīkls"

Remontdarbu pakalpojumi Source: Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)