Kuģošanas līdzekļu elektromehānisko iekārtu tehniskā apkope (2 gadus)

Country: Latvia
Language: LV
Number: 4170998
Publication date: 08-09-2017
Source: Iepirkumu uzraudzības birojs
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

Publicēšanas datums: 08/09/2017

I iedaļa. Pasūtītājs I.1) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus) Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts robežsardze, 90000086402

Pasta adrese

Rūdolfa iela 5

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1012

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersona(-as)

Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Jūras robežuzraudzības dienesta vecākā speciāliste Inese Smildziņa

Tālruņa numurs

+37163604807

Faksa numurs

+37163663727

E-pasta adrese

inese.smildzina@rs.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rs.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rs.gov.lv/index.php?id=1101&top=0

I.2) Kopējais iepirkums Jā Nē

Ja “jā”


Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3) Saziņa

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://www.rs.gov.lv/index.php?id=1101&top=0

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā kontaktpunktā citā adresē: (norādīt citu adresi)(norādīt citu adresi) Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde, 90000086402

Pasta adrese

Ostas iela 33

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Inese Smildziņa

Tālruņa numurs

+37163604807

Faksa numurs

+37163663727

E-pasts

inese.smildzina@rs.gov.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL):

NUTS kods

LV003

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz elektroniski(URL): iepriekš minētajā adresē šādā adresē: (norādīt citu adresi) Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde, 90000086402

Pasta adrese

Ostas iela 33

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Inese Smildziņa

Tālruņa numurs

+37163604807

Faksa numurs

+37163663727

E-pasts

inese.smildzina@rs.gov.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL):

NUTS kods

LV003

Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL): I.4) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: II iedaļa. Līguma priekšmets II.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Kuģošanas līdzekļu elektromehānisko iekārtu tehniskā apkope (2 gadus)

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

1.lote: Rīga, Flotes iela 2, kuģis RK-12 "VALPAS"; 2.lote: .Liepāja, 72.piestātne, kuģis RK-03 "TIIRA".

II.3) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Kuģošanas līdzekļu elektromehānisko iekārtu tehniskā apkope (2 gadus)

II.4) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenās CPV kods Papildu kodi
50240000-9

II.5) Iepirkums ir sadalīts daļās Jā Nē

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Tikai vienu daļu Maksimālais daļu skaits: Visām daļām

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.6) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 20/11/2018 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra III.1) Iepirkuma identifikācijas numurs:

VRS/ 2017/44/VEP

III.2) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 22/09/2017 (dd/mm/gggg) Darba laiks 08:00-12:00; 12:30-16:30

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

III.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 22/09/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

III.5) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi Jā Nē

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


III.7) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

Biroja papīrs Biroja tehnika Datortehnika Autotransports Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi Iekštelpu apgaismojums Ielu apgaismojums un satiksmes signāli Ūdens sildītāji Būvdarbi (biroju ēkas) Dārzkopības produkti un pakalpojumi Elektroenerģija Klozetpodi un pisuāri Koģenerācija Mēbeles Notekūdeņu infrastruktūra Sienu paneļi Sanitārtehniskā armatūra Tekstilpreces Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI) Ceļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana Cita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


III.8) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Other tenders from Latvia за for this period

Vieglo automobiļu noma Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Pārnēsājamo VHF rāciju iegāde Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2017.gadā – Piebraucamā ceļa izbūve zemes gabalam Dienvidu mols 5, Ventspilī Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Veselības apdrošināšanas polišu iegāde Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem. Source: Iepirkumu uzraudzības birojs

Nodokļu informācijas sistēmas un Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana Source: Iepirkumu uzraudzības birojs