Supplier Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

E-mail: jevgenija.makijenko@bior.lv
Phone: +371 67620359
Country: Latvia
Town: Rīga
Address: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", 90009235333, Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076, Latvia, Kontaktpersona: LV-1076,
Currency: EUR
Contracts information is published selectively