Health insurance services

06 oct

Number: 2844532

Country: Latvia

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


06-10-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Lauku atbalsta dienests
   Republikas laukums 2
   Rīga
   1981
   Latvia
   Telephone: +371 67027688
   E-mail: iepirkumi@lad.gov.lv
   Fax: +371 67027120
  2. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  3. Main activity:
   Other activity: atbalsts lauksaimniecībai
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Veselības apdrošināšanas pakalpojums Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem.


    Reference number: LAD 2017/12
   2. Main CPV code:
    66512200, 66512200
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Lauku atbalsta dienesta darbinieku veselības apdrošināšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 167 000.00 EUR
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    66512200
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Visa Latvija Republikas teritorija, ņemot vērā Dienesta struktūrvienību atrašanās vietas.


   4. Description of the procurement:

    Veselības apdrošināšanas pakalpojums Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Apdrošināšanas programmas kopējās gada apdrošinājuma summas lielums / Weighting: 2 punkti
    Quality criterion - Name: Maksas ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu limits apdrošināšanas periodā / Weighting: 7 punkti
    Quality criterion - Name: Ambulatorās rehabilitācijas limits apdrošināšanas periodā / Weighting: 5 punkti
    Quality criterion - Name: Maksas stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu par stacionēšanās gadījumu limits / Weighting: 6 punkti
    Quality criterion - Name: Ārstu konsultācijas līgumiestādēs / Weighting: 7 punkti
    Quality criterion - Name: Ārstu konsultācijas nelīgumiestādēs / Weighting: 5 punkti
    Quality criterion - Name: Diagnostiskie izmeklējumi līgumiestādēs / Weighting: 9 punkti
    Quality criterion - Name: Diagnostiskie izmeklējumi nelīgumiestādes / Weighting: 7 punkti
    Quality criterion - Name: Ārstnieciskās manipulācijas un procedūras līgumiestādēs / Weighting: 5 punkti
    Quality criterion - Name: Ārstnieciskās manipulācijas un procedūras nelīgumiestādes / Weighting: 3 punkti
    Quality criterion - Name: Maksas stacionārās rehabilitācijas pakalpojumi pēc smagām saslimšanām, traumām un operācijām 100 % apmērā, vismaz 2 (divu) mēnešu laikā pēc izrakstīšanās no stacionāra, un ne mazāk kā EUR 150 (viens (...) / Weighting: 1 punkts
    Quality criterion - Name: Vakcinācija pret A un B hepatītu 100 % apmērā gan līgumiestādēs, gan nelīgumiestādēs / Weighting: 1 punkts
    Quality criterion - Name: Kritisko slimību apdrošināšana, ne mazāk kā 700 EUR polises darbības laikā / Weighting: 1 punkts
    Quality criterion - Name: Citi Pretendenta piedāvājumā iekļautie papildus pakalpojumi / Weighting: 1 punkts
    Cost criterion - Weighting: 5 punkti
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2017/S 128-261340
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 1
   Title:

   Veselības apdrošināšanas pakalpojums Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-09-25
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 3
    Number of tenders received from SMEs: 2
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
    50003958651
    Vienības gatve 87h
    Rīga
    1004
    Latvia
    Telephone: +371 67606939
    E-mail: info@compensalife.lv
    Fax: +371 67606949
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 167 000.00 EUR
    Total value of the contract/lot: 167 000.00 EUR
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information

   Paredzamais līguma izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ar nosacījumu, ka Pasūtītājam iepirkuma līguma darbības beigās, izvērtējot apdrošināšanas tirgus situāciju, ir tiesības organizēt sarunu procedūras par atkārtota iepirkuma līguma slēgšanu vēl diviem apdrošināšanas periodiem, katra perioda izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši, ar nemainīgiem līguma nosacījumiem (t.sk. arī apdrošināšanas prēmija), saskaņā Publisko iepirkumu likuma 8. panta 7. daļas 9. punktā noteikto. Kopējais iespējamais līguma izpildes laiks – 36 (trīsdesmit seši) mēneši. Paredzamā līgumcena 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešu periodam ir līdz 501 000 EUR.


  2. Procedures for review
   1. Review body
    Iepirkumu uzraudzības birojs
    Eksporta iela 6
    Rīga
    1010
    Latvia
    Telephone: +371 67326719
    E-mail: pasts@iub.gov.lv
    Fax: +371 67326720
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma IX nodaļu.


    Iepirkumu uzraudzības birojs
    Eksporta iela 6
    Rīga
    1010
    Latvia
    Telephone: +371 67326719
    E-mail: pasts@iub.gov.lv
    Fax: +371 67326720
  3. Date of dispatch of this notice
   2017-10-04